Kända svenska artister gör den ukrainska klassiska musiken tillgänglig för resten av världen (jan 2017).

Några av de mest autentiska exemplen på ukrainsk kammarmusik i en ny CD-CONSOLATION.
Ukrainska Institutet i Sverige presenterar med glädje en unik ny CD: ConsolationForgotten Treasures of the Ukrainian Soul.

Med den här CD:n erbjuder den svenska-ukrainska pianisten Natalya Pasichnyk, hennes syster Olga och deras svenska kollegor lyssnaren en väg in i den skuggiga, vackra, melankoliska och känslomässiga värld av ukrainsk kammarmusik.

Consolation - forgotten treasures of the Ukrainian soul

I Ukraina, som i många andra delar av Europa, uppkom under det sena 1800-talet en nationell anda som resulterade i en rörelse för att utforska och odla populärkultur. Men landet var tvunget att vänta till 1991 för sin självständighet, och fram tills dess kunde denna nationalanda endast finna sitt musikaliska uttryck i de mer intima formerna. Några av de mest autentiska exemplen på ukrainsk konstmusik kan därför hittas i kammarmusik och i sång. Med undantag för Valentyn Sylvestrov kommer kompositörerna på skivan vara mestadels okända för den internationella publiken, men de uppmanar lyssnaren attresa till ett ljudlandskap som är både exotiskt och underligt bekant.

Titeln på skivan, Consolation, är härledd från ett rapsodiskt pianostycke av Viktor Kosenko, som fullkomligt fångar den inåtriktade stämningen som präglar en stor del av den ukrainska musiken, men det första ljudet som möter lyssnarens örat är ett löst ackord, som ljudet av en luta: i sin Dumka-shumka från 1877 imiterade Mykola Lysenko ljudet av den ukrainska lutan, kobzan. Lysenko är en central figur i ukrainsk konstmusik och är också representerad här med sången Meni odnakovo, baserad på en dikt av Taras Shevchenko, poeten som för många förkroppsligar andan av Ukrainas självständighet.

Lyssna till och köp CD:n HÄR.

Internationell uppmärksamhet av CD:n:
– “The performances are outstanding”
Pizzicato – Remy Franck’s Journal about Classical Music.
– Highlight of the year 2016newspaper Mittelbayerische.
– Rated 9/10Klassik Heute
– “Consolation keeps high class…”
Svenska dagbladet
– “The pianist Natalya Pasichnyk impresses with nuanced and harmonious play” – OPUS magasin, March 2017.
– “Pianist Natalya Pasichnyk and friends explore rare gems from the time of Soviet occupation of Ukraine … strong performances.” **** – Elinor Cooper – BBC Music magazine – March 2017
Concerti.de
Mosaik Magazine
France Musique


Natalya Pasichnyk (top left), Emil Jonason (top right), Olga Pasichnyk (middle left), Christian Svarfvar (middle right), Jacob Koraniy (bottom left), Luthando Wave (bottom right).


Från OPUS magasin, mars 2017.