27 September 2014 – Presentation av Ukrainska Institutet i Sverige på Göteborgs bokmässa

Presentation av Ukrainska Institutet i Sverige och deltagande i paneldiskussion på Göteborgs bokmässa