28 April 2015 – Ukraina i historien – bokpresentation

28 april kl. 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Osa gärna info@carlssonbokforlag.se

Stig Fredrikson samtalar med författaren och historikern Peter Johnsson om hans nya bok Ukraina i historien– osa gärna info@carlssonbokforlag.se

Det är det första, svenskspråkiga, historiografiska verk som riktar sig till en bred publik och beskriver Ukrainas historia från äldsta tider till och med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska konfliktens utbrott 2014. Den är oumbärlig att läsa för alla som vill förstå orsakerna till den nutida konflikten. Den är ett måste för alla svenskar som vill veta mer om Ukraina än det som kommer fram i nyhetsflödet.

Peter Johnsson är utan tvivel en av Sveriges främsta kännare av Östeuropa. Hans böcker är inte bara gediget källmässigt underbyggda och vilar på den nyaste historiska forskningen men också mycket lättlästa. I Peter Johnssons böcker framträder empati och engagemang för de folks öden som han skriver om. Dessa kvalitéer behövs för att bli en kulturtranslator av stora mått – Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier Lunds universitet.

Peter Johnsson är historiker och journalist. Han har sedan början av 1980-talet med Wars-zawa som fast utgångspunkt rapporterat för nordiska media om utvecklingen i Central- och Östeuropa. Ukraina har han följt alltsedan lan-det utropade sin självständighet 1991.

Hans bok Polen i historien  betecknades i SvD som ett mästerverk. För sin bok Stalins mord i Katyn erhöll Peter Johnsson år 2010 det svenska Polonica-priset. Den boken äöversatt till finska och tyska.

Bokpromotionen arrangeras av Carlsson bokförlag, ABF-huset, Ukrainska institutet och Polska institutet.

fil-551a9efe9b416 ukraina_omslag-webb-206x300